THE VAGARIES OF THE SUPEREGO

Abstract: Freud’s analysis of crowd psychology is the final result of the traumatic impact of the Great War. First, he introduced the notion of death-drive as the dimension beyond the pleasure-principle; then, he analyzed the formation of social groups which bring...

read more

ANALYSIS, HEGEL AND THE SEVENTH ART

Summary: This paper investigates the significance of filmic analysis in the contemporary theoretical paradigm inspired by Slavoj Žižek, which we term ‘Transcendental Materialism’. After characterising its distinct peculiarities within the history of psychoanalysis and...

read more

MONOMANIE. MONOTONE UITVINDINGEN IN DE MANIE

Samenvatting: Er zijn gevallen van manie waar een kalmerende oplossing wordt gevonden in een uitvinding die de ervaring van grenzeloosheid afboordt. Die uitvinding kan een reële en repetitieve praktijk zijn die het subject aan een buitenlichamelijk object koppelt. Er...

read more

FREUD OVER MANIE EN MELANCHOLIE

Samenvatting: In deze bijdrage bespreken we Freuds theorievorming over de manie. Daar deze zich steeds in de context van zijn beschouwingen over de melancholie afspeelt, volgen we het parcours van zijn denken over melancholie en manie doorheen zijn oeuvre. We staan...

read more

Vol 38 (2) 2020 – Jaloezie

Vol 38 (1) 2020 – Psychoanalyse en het Duitse Idealisme

Vol 37 (4) 2019 – Varia

Vol 37 (3) 2019 – Lacanian Psychoanalytic Technique Today

Vol 37 (2) 2019 – [Humane] [Psychiatrische] [Zorg]

Vol 37 (1) 2019 – Varia

Don Quichot en de crisis van de interpretatie

In deze bijdrage voert een bespreking van de interpretaties van de roman De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha van Miguel de Cervantes Saavedra ons tot een aantal bedenkingen over de interpretatie. Doorheen de lotgevallen van de Don Quichot-interpretaties...

read more

Sexting bij jongeren. Wat met de schaamte?

Jongeren doen in onze maatschappij steeds meer aan sexting: een praktijk waarbij er via smartphone of sociale media naaktfoto’s worden uitgewisseld. In het verleden werd dit fenomeen eerder benaderd als risicogedrag maar de laatste jaren wordt het meer en meer...

read more

Vol 36 (4) 2018 – Écrits

Violence and aggression: a lacanian perspective

Although psychiatry often has to work with aggressive patients, the huge amount of coercion and exclusion based on aggression, teaches us that psychiatry does not know how to handle violence. In 1948 Lacan wrote an essay on aggressiveness, trying to approach the...

read more

Vol 36 (2) 2018 – Nothing less than the object a

Vol 36 (1) 2018 – Bouwstenen voor het klinisch begrijpen van de alledaagse psychose – Jean-Claude Maleval

Vol 35 (4) 2017 – Varia

Vol 35 (3) 2017 – Einde van een analyse

An extraordinary observatory

In recent years, there has been a call for qualitative research in addition to quantitative research. When we can observe that a change occured within therapy, it is interesting to understand what this transformation has been and to grasp the cause of this change. The...

read more

Vol 35 (2) 2017 – Een leven in portretten: Lucian Freuds visuele autobiografie

Vol 35 (3) 2017 – Psychoanalysis and Philosophy