Select Page

Daniel Johnston en de rock-’n-roll van de gekte

Vertrekkend vanuit het leven en het werk van Daniel Johnston bespreekt deze paper vanuit een lacaniaans perspectief de worsteling die manisch getint psychotisch functioneren met zich meebrengt. Kenmerkend voor de manie is dat de dimensie van de jouissance volatiel is. De betekenaar transformeert de jouissance niet tot betekenden die het subject in tijd en ruimte situeren tegenover de Ander, maar slaat op hol. Dit gaat gepaard met een destructieve herhaling van de situatie waar de psychotische verwerping betrekking op heeft. De grote uitdaging voor het manisch functioneren bestaat uit het vinden van een limiet en subjectieve ademruimte. Aan de hand van Daniel Johnston bespreken we twee sporen om zo’n limiet te implementeren: het actief extraheren van een object a en het cultiveren van identificaties die een tegengewicht bieden ten aanzien van de overspoelende jouissance.

How do Institutions deal with the Impossibility in Assistance?

In this paper the author considers the central problem in therapeutic assistance: the powerlessness of the therapist. Lacans discours-theory is used to illuminate this problem. Next the author considers the statute of the ego-ideal as a proposed solution to man’s impotence. In considering how institutions deal with this impossibility, several strategies are situated: denying the relationship, standardising interactions, passing on responsibility, elevating details and using medication as a resort. Last but not least a possible psychoanalytic alternative is proposed.

On Frege’s Sinn, Bedeutung and Vorstellung in Lacan’s Work: A Reading of Seminars XVIII, XIX and XX

In the early 1970s Lacan regularly referred to Gottlob Frege’s concepts Sinn and Bedeutung. Using these concepts he defined two elements of the symptom and two dimensions of analytic discourse. In this paper the author discusses how Lacan uses both concepts, and he explores how the third dimension Frege distinguishes in the sign – Vorstellung – can be situated in Lacan’s work. This discussion is situated within the broader context of Lacan’s teaching from this period and also explores the concepts speaking being, non-rapport, sexual jouissance and phallus.