Select Page

Vol 40 (3) 2022

 

EDITORIAAL  – UNIVERSALITEIT “EN DROIT DE LOGIQUE” Gertrudis Van de Vijver

 

TRAUMA ALS PASSAGERITUEEL TOT HULPVERLENER? Dries G.M. Dulsster

 

FREUD OVER DE WENS EN DE WENSVERVULLING IN DE DROOMDUIDING Gertrudis Van de Vijver

 

HET DING IN STALKER. EEN KWESTIE VAN BEGRENZING Liza De Maertelaere

 

DE DISCUSSIE OVER ‘ZELFMOORD’, MEER BEPAALD ‘JONGERENZELFMOORD’, BINNEN DE WEENSE PSYCHOANALYTISCHE KRING IN 1918 Paul Federn

 

Boekbesprekingen

‘DE GELIJKZWEVENDE AANDACHT’ DRIES ROELANDTS Lotte Soffers

‘THE REIGN OF SPEECH. ON APPLIED LACANIAN PSYCHOANALYSIS’ DRIES G. M. DULSSTER Sarah De Wever

‘PSYCHIATRIE OP DRIFT: OVER MACHT, ETHIEK EN VERZET’ EVI VERBEKE Emma Acke