Select Page

Vol 38 (3) 2020

Editoriaal – Eli Noé

ARTIKELS

Socratylistische etymythologie – Eli Noé

Vormen van leven. Het autobiografisch motief bij Clarice Lispector en Aby Warburg – Kris Pint

Het knetteren van de letteren. Over de manische taalbehandeling van J.M.H Berckmans – Bart Rabaey

Geen taal zonder effect: het herinneringsspoor en het waarnemingsteken – Gertrudis Van de Vijver

LEZING

Naming and the Unnamable – Mladen Dolar

VERTALING

Over de contraire betekenis van oerwoorden – Carl Abel

CODA

Een stap in het ongewisse: waar een einde een begin is een getuigenis over een analyse en de passe – Hilde Coppens

SOCRATYLISTISCHE ETYMYTHOLOGIE

Samenvatting: Via een lezing van Plato’s Cratylus poogt de auteur tot een nader begrip te komen van het ‘cratylisme’, de doctrine die in de dialoog door Cratylus en voornamelijk door Socrates wordt verdedigd. Die doctrine wil dat de woorden imitatieve weergaven zijn...

read more