Select Page

Vol 37 (2) 2019

Editoriaal – Dries Dulsster

PRIJS HUMANE PSYCHIATRISCHE ZORG

Humane Psychiatrische Zorg: Vanuit het Perspectief van een Mens met Ervaring –  Ingrid Lammerant

Regels voor Uitzonderingen: Of hoe Geweld in Zorgrelaties binnensijpelt – Ann Slabbinck

 

ARTIKELS

Men doet wat men doet: Over Psychiatrie en vervreemdend Geweld – Liesbet De Kock

Gedachteloosheid in de Kliniek: Een Arendtiaanse Reflectie op het handelen van de Hulpverlener – Emma Acke & Thomas Acke

Werken in een Poel van Angst en Onmacht: Naar een Herstel van de Hulpverlener – Evi Verbeke

Plaveien goede Bedoelingen de Weg naar de Hel? Over het Goede, Dwang en Drang in ‘het kleine samenleven’ – Bart Reynders

Geweldige Zorgen?! – Team OB (crisisbehandeling PCGS) – Sleidinge

 

VERTALINGEN

Affiniteitsgerichte Therapie Of de weerstaanbare Terugkeer van een psychodynamische Benadering voor de Behandeling van Autisme – Jean-Claude Maleval & Michel Grollier

 

CODA

Omgaan met Institutionele Psychotherapie – Marc Ledoux

Geweldige zorgen?!

In 2018 koos het PCGS om het thema van de Prijs Humane zorg “Geweld, in al zijn manifestaties” onder de aandacht te brengen. Dergelijk thema creëerde een stuwend verlangen bij ons team, dat werkzaam is op de afdeling voor crisisbehandeling, om een tekst te schrijven...

read more

Omgaan met institutionele psychotherapie

Deze tekst gaat in op de praktijk van de institutionele psychotherapie, vertrekkende vanuit de vraag hoe om te gaan met de ‘mens in de psychiatrie’. We benaderen deze vraag via de concepten ‘vervreemding’ en ‘pathoplastie’, dit om het psychiatrische werkterrein te...

read more