Select Page

Vol 39 (1) 2021

Editoriaal Bart Rabaey

ARTIKELS

Freud over manie en melancholie Bart Rabaey

Ver heen. Over een delirante melancholische episode in het leven van psychiater Dr. P.C. Kuiper Erik Mertens

De schreeuw van alles dat gaat sterven. Over de melancholie in het werk van Lars von Trier Erik Mertens

Monomanie. Monotone uitvindingen in de manie Abe Geldhof

KLINIEK

Het verhaal van een loser Dries Dulsster

De niemendal als uitverkorene Evi Verbeke

De Zelf-Standige Davinia Schoutteten

VERTALING

De manie: doodzonde Colette Soler

CODA

Stront en melancholie. Over een terugkerende metafoor in het werk van J.M.H. Berckmans Bart Rabaey

MONOMANIE. MONOTONE UITVINDINGEN IN DE MANIE

Samenvatting: Er zijn gevallen van manie waar een kalmerende oplossing wordt gevonden in een uitvinding die de ervaring van grenzeloosheid afboordt. Die uitvinding kan een reële en repetitieve praktijk zijn die het subject aan een buitenlichamelijk object koppelt. Er...

FREUD OVER MANIE EN MELANCHOLIE

Samenvatting: In deze bijdrage bespreken we Freuds theorievorming over de manie. Daar deze zich steeds in de context van zijn beschouwingen over de melancholie afspeelt, volgen we het parcours van zijn denken over melancholie en manie doorheen zijn oeuvre. We staan...