Select Page

Vol 38 (1) 2020

Editoriaal: Gertrudis Van de Vijver

ARTIKELS

Over het ontstaan van het zelfbewuste subject in Fichtes Grondslag van de wetenschapsleer – Emiliano Acosta

Hegel and Lacan: Subject, Substance and Their Impossible Relation – Arthur Sollie

De Grote Ander in Žižeks Christelijk Atheïsme – Jonas Vanbrabant

Some-body or no-body: het lichaam en normaliteit bij Honneth en Winnicott – Sofie Avery

Language(s) of Perception: Remember Hashish; Repeat Cocaine? Rework the Experience! – Theofilo Moreira Barreto de Oliveira

ARCHIEFTEKST

Over verlevendiging en verhoging van de zuivere interesse voor de waarheid – Johann Gottlieb Fichte