Select Page

Vol 38 (2) 2020

Editoriaal  – Wim Galle

Een blik door de lamellen. Jaloezie bij Freud en Lacan  – Dries Roelandts

Het object van de jaloezie – Anne Joos

Van de jaloersheidswaan tot Lebensneid. Over de singulariteit van een solide haat in de psychose – Wim Galle

LEZING

A jealousy so strong that judgement cannot cure – Alain Pringels

ARCHIEFTEKSTEN

De Wedekind-vaccinatie tegen jaloersheid – Julien Quackelbeen

Is er leven voorbij de jaloersheid? Over jaloezie binnen de neurose – Ann Van Neygen

Het object van de jaloezie

Het jaloerse subject benijdt het object van de ander maar het object van zijn jaloezie betreft het genot die de Ander ervan heeft. Het jaloerse genot (jalouissance) kan men begrijpen als vrees voor het verlies dat als het ware ‘verbouwd’ wordt in genot. Dit verlies is...

read more