Select Page

EMBARRASSMENTS OF KNOWLEDGE. A PHILOSOPHICAL COMMENT ON LACAN’S FORMULAE OF SEXUATION

Summary: This paper articulates the idea that the drive to know is the key to sexuality, and that sexuality is the key to subjectivation. It approaches Lacan’s formulae of sexuation starting from the background of Frege’s distinction between function (predicate) and object (argument) on the one hand, and propositional function and quantifier on the other hand. On this basis, the two sides of the Lacanian formulae are interpreted as ‘the all predicative’, le tout prédicat on the one hand, and the courage of the indecision on the other. That a radically escaping point is not without subjective effect, and does make a difference, epistemologically, ontologically and ethically, is what these formulae are seen to illustrate. Where possible, a comparison is being made with Kant’s transcendental philosophy and logics.

FREUD OVER DE WENS EN DE WENSVERVULLING IN DE DROOMDUIDING

Samenvatting: Dit artikel beoogt twee vragen op te nemen. Ten eerste: wat zegt Freud in De Droomduiding over de wens? Met andere woorden, wat is zijn definitie van een wens? Ten tweede: wat zegt Freud in De Droomduiding over de wensvervulling? In aansluiting hiermee zal de vraag van de bevrediging, en dan in het bijzonder van de behoeftebevrediging, aan de orde worden gesteld, in connectie met de conceptie van het psychisch apparaat in De Droomduiding. Cruciaal in deze bevraging is of het psychisch apparaat voor Freud, op het moment van De Droomduiding, beantwoordt aan een logica waarbij een bepaald homeostatisch evenwicht in functie van behoeftebevrediging wordt nagestreefd, dan wel aan een logica die net niet dit evenwicht tot maatstaf neemt, maar daarentegen de gedachte open zet dat het psychisch apparaat ultiem niet georganiseerd werd én functioneert vanuit een homeostatisch principe.

GEEN TAAL ZONDER EFFECT: HET HERINNERINGSSPOOR EN HET WAARNEMINGSTEKEN

Samenvatting: Deze tekst analyseert twee concepten die van in het begin voor Freud belangrijk zijn geweest in het komen tot een gearticuleerde conceptie van het psychisch apparaat: het herinneringsspoor en het waarnemingsteken. Er wordt beargumenteerd dat deze concepten getuigen van een ‘effect-logica’, waarbij de zogenaamde eerste tijd voorafgaand aan het effect alleen maar achteraf, in een beweging van terugkeer, van herneming, van herhaling, als zodanig kan aangewezen worden. Daarbij speelt het formeel aspect, onder de vorm van een neerslag die hetzij merkteken hetzij signaalteken kan zijn, een cruciale rol. Het is de formele neerslag, samen met de driftmatige inbedding ervan, die een terugkeer mogelijk en articulerend maken. Deze logica is gelijkelijk voor Freud en Lacan werkzaam, en wordt hier in parallel geplaatst met wat een transcendentale logica beoogt. De aandacht voor deze logica heeft voor gevolg dat de betekenis en het begrijpen, hoewel niet onbelangrijk, toch secundair zijn, en niet de focus van aandacht kunnen zijn in het theoretisch of praktisch opvatten van het psychisch systeem vanuit psychoanalytisch oogpunt. Deze tekst is een eerste stap en zal in een volgende tekst aangevuld worden door een analyse van het concept van voorstellingsrepresentant, dat logisch aansluit bij de vorige twee en later ondervangen wordt door de conceptuele triade van Lacan, RSI, reëel, symbolisch, imaginair.

Frege and Lacan: A Transcendental Line of Thought

This paper analyses the idea that Frege and Lacan can be connected through a transcendental line of thought. From this viewpoint Frege’s development of modern formal logic is considered as a moment in modernity that shows that the challenge of formalization or mathematization is in fact a challenge of identification of both subject and object. Lacan’s thinking is in accord with this endeavour, but it articulates more explicitly and symbolically the connection between formalization and identification. A crucial point in our argument is that a transcendental viewpoint is not necessarily incompatible with a lacanian viewpoint, to the extent, namely, that attention is paid to the idea that subject and object are first and foremost of the order of writing or the symbolic.