MONOMANIE. MONOTONE UITVINDINGEN IN DE MANIE

Samenvatting: Er zijn gevallen van manie waar een kalmerende oplossing wordt gevonden in een uitvinding die de ervaring van grenzeloosheid afboordt. Die uitvinding kan een reële en repetitieve praktijk zijn die het subject aan een buitenlichamelijk object koppelt. Er wordt gesuggereerd dat de oude term ‘monomanie’ van Esquirol voor dergelijke repetitieve sinthomatische oplossingen in de manie zou kunnen worden gereserveerd. Er wordt onderzocht hoe de monomane uitvindingen van Pollock en Kusama zo’n manische ervaring temperden, maar ook welke limiet die uitvinding heeft. Voor beiden bood een monotone en jarenlang aangehouden uitvinding – druipen van verf bij Pollock, schilderen van bollen bij Kusama – een imaginaire consistentie en kon deze tot op zekere hoogte een halt toeroepen aan een totale vervreemding. Het geval van Klein wordt daar tegenover geplaatst. Bij hem beantwoordt de monotonie van zijn kunst eerder aan een geërotiseerde fantasmatische.

De uitvindingen van Warhol en Lena artistieke oplossingen en hun zwakke plekken

Een vergelijking van twee artistieke oplossingen, van Andy Warhol en Lena, leveren ons twee interessante inzichten op. De gelijkenissen tonen ons dat de artistieke weg een oplossing kan zijn om niet te verzinken in de leegte van de melancholie (Lena) of in de waanzin (Warhol). Beiden maken ze namelijk een toxisch gegeven onschadelijk middels hun kunst. Ze maken de parasiet die het genot van de Ander is onschadelijk. De verschillen leren ons dan weer dat een creatieve oplossing ook een zwakke plek kan hebben. In de hier besproken gevallen zijn de oplossingen niet perfect sluitend. Wat ondraaglijk voor hen is, blijft steeds als een te bezweren bedreiging door de uitvindingen heen schemeren.

Lacan’s Conceptualization of Jouissance in Psychosis: A Systematic Study of his Work

In his PhD defence the author discusses the theoretical evolution of the Lacanian concepts jouissance and psychosis. He analyses how nuanced shifts in Lacan’s thinking on psychosis influence his theory on jouissance, and vice versa, and how changes in his conceptualization of jouissance force a reconsideration of his theory of psychosis. This is done based on the cases Lacan presents throughout his writings and seminars.

Deadlocks and Dangers of the Diagnosis of Psychopathy

This paper argues that the diagnosis of psychopathy, promoted by the author of the PCL-R Robert Hare, contains many implicit assumptions. It is not the logic pertaining to the decipherment of the subject’s urge to a criminal act that is central within this account, but a calculation of danger and the nomination of evil. Hence, in our opinion scientific research that is rooted in the work of Robert Hare should always question these implicit assumptions. Therefore the author offers a close reading of Hare’s work, in which he discerns a political factor in its incessant attempt to reduce the anxiety related to the Other. In contrast with Hare, an important aspect of Freud and Lacan is highlighted concerning the issues of crime and guilt. Finally, recent attempts to recuperate the concept of psychopathy in psychoanalytic theory are criticized.