Select Page

Vol 41 (1) 2023

HET MANOEUVRE VAN DE OVERDRACHT IN DE PARANOIA DE ‘FORISCHE FUNCTIE’ ALS LEIDRAAD  Els Therssen

DE TRIOMF VAN DE MANIE EEN CATASTROFALE TOESTAND VAN GENADE  Wim Galle

MELANCHOSE , TUSSEN NEUROSE EN PSYCHOSE Joannes Késenne

DE LIEFDE, WAANZINNIG! Davinia Schoutteten

GEDACHTEN OVER EEN ZIJDELINGSE, IMPLICIETE PSYCHIATRIE AAN DE HAND VAN HET BEGRIP TACIT KNOWING VAN MICHAEL POLANYI Mileen Janssens

DE LIEFDE, WAANZINNIG!

Samenvatting: De erotomanie, als overdracht binnen de psychose, langs de zijde van de liefde, toont zich meestal op een krachtige, expliciete wijze in de kliniek. De getrouwheid aan het object en de wachtmodus op een toekomst samen zijn heel opvallend bij de...

MELANCHOSE , TUSSEN NEUROSE EN PSYCHOSE

Samenvatting: Waar kunnen we de melancholie binnen de structurele, lacaniaanse diagnostiek situeren? Is het een psychose of ondervraagt de melancholie deze structurele afgrenzingen? Na een uiteenzetting over de borromeaanse kliniek van Michel Bousseyroux, waarin de...