Select Page

OVER EDWARD GLOVERS KLEINE GROTE OORLOG (1933): CONTEXT EN VERTALING

Edward Glover is naast Freud één van de weinige (Britse) psychoanalytici die tijdens het interbellum publiceert over het fenomeen ‘oorlog’. Van zijn in 1933 verschenen War, Sadism & Pacifism worden hier de eerste twee hoofdstukken in het Nederlands vertaald. In de inleiding wordt de positie van zowel Glover als van de tekst gesitueerd binnen de British Psycho-Analytical Society, waar de vroeg-kleiniaanse gedachten vruchtbare grond vinden en geconfronteerd worden met de linkse vleugel in de Weense, maar vooral Berlijnse verenigingen die in dezelfde tijdruimte psychoanalyse en marxisme proberen te verenigen. Glovers visie, die uitgaat van de beslissende vroeg- kinderlijke (agressieve) driftstructuur en de mechanismen van projectie en introjectie op attitudes die in crises (waarvan oorlog een extreem geval is) naar voren komen, is hoofdzakelijk van historisch belang; ze wordt gekenmerkt door de (niet gerechtvaardigde) toepassing van individueel-psychologische inzichten op maatschappelijke dynamieken, zoals betoogd wordt door o.a. Fromm, Fenichel en Mitscherlich.

THE RELATION OF CLAUSEWITZ TO PSYCHOANALYSIS

The thesis that I would like to introduce in this text is that Clausewitz’s magnum opus On War is a text full of thoughts and observations that are of great value for psychoanalysis in theory and practice. In order to properly make use of them, it is necessary to do the work of making a mental translation of his thoughts to the object of individual and interpersonal mental life. The present text claims to offer, by setting a metaphorical relation between war and interpersonal mental life, a mental bridge through which this translation can succeed. Freud, who is known for his frequent use of metaphors, actually often used the metaphor of battle and thus already brought war into association with psychoanalytic thought. The presented metaphorical relation will allow to include Freud’s metaphorical use of battle and, so I hope, to bring his thought into a relation with Clausewitz’s thinking. In order to provide such metaphorical connection of war and interpersonal mental life, it is necessary to understand Clausewitz’s general understanding of the nature of war.

TIJDENS HET LEZEN VAN KANTS ZUM EWIGEN FRIEDEN

In dit artikel willen we een alternatieve lezing voorstellen van KantsNaar de eeuwige vrede, waarin de nadruk wordt gelegd op het ideologische moment van zijn discours over kosmopolitisme en eeuwige vrede. Op basis van onze lezing concluderen we dat i) volgens Kant elk humanitair en/of kosmopolitisch discours een groot verhaal (ideologie) nodig heeft om mensen te overtuigen en te mobiliseren, en ii) hedendaagse kosmopolitische en humanitaire discoursen juist dit grootse verhaal ontberen en dus ook de overtuigingskracht die elk politiek project volgens Kant vereist.