Select Page

Samenvatting: Dit artikel sluit aan bij klinisch werk in een leefgroep voor jongeren met een complexe problematiek die ten dele wortelt in de primaire, basale dimensies van het psychische leven. Alvorens we in een kleine monografie een stuk concrete praxis tonen, verkennen we deze regio aan de hand van enkele theoretische noties uit het werk van Freud (prikkelschild), Meltzer (ontmanteling) en Klein (splitsing). De nadruk ligt daarbij niet zozeer op de fijne conceptuele verschillen dan wel op de relevantie van deze noties ter oriëntatie in een complex en boeiend werkveld.