Select Page

PACKING, VAN ZORG TOT ONTMOETING

Samenvatting: Binnen de kliniek van de psychose kunnen we niet voorbij het lichaam, in het bijzonder daar waar het lijden (psychisch en somatisch) zich zo brutaal gaat nestelen dat deze reële dimensie van het lichaam ons perplex laat. De praktijk van packing als zorg is een poging om via een lichamelijke omwikkeling een psychische omhulling te reconstrueren om toegang te krijgen tot de geschiedenis van het subject. In deze tekst leiden fragmenten uit de behandelingsgeschiedenis van twee vrouwen ons, doorheen de meanders van hun existentieel lijden, in op deze praktijk. We tonen tevens aan dat deze zorg een proces is dat permanent in dialoog staat met het collectief.

The Body and its Envelopes

This article explains how packing as a cure affects the subject and her body in a special therapeutic way. The encounter with a young psychotic woman and her suffering, written all over her body, led us to initiate this treatment which takes the body as a privileged route of access for therapy. Packing as a cure is an attempt to create a corporeal development with the aim of reconstructing a psychic envelope and as such providing access to a history that is singular. We will demonstrate how this cure is a process of permanent dialogue with the collective. Using clinical material we will illustrate how the platform of packing and theatre gives this woman the opportunity to become the author of her own personal story.