Select Page

HERSTELLEN VAN AUTISME: OVER DE BETEKENIS VAN ‘AANGEPAST’ IN ‘AANGEPAST ONDERWIJS VOOR KINDEREN MET ASS’

Samenvatting: De diagnose ASS neemt epidemische vormen aan bij kinderen, en de wachtlijsten in het buitengewoon onderwijs type 9 lopen snel op. In plaats van in te zoomen op de kenmerken van ASS en de mogelijke behandeling ervan, nemen we de effecten op de (school)omgeving als ingang. In plaats van ASS te behandelen, behandelen we de effecten op de omgeving. De theoretisering van Maud Mannoni omtrent de psychose in de instelling is het vertrekpunt, samen met de uitwerking ervan in de school voor buitengewoon onderwijs De Sassepoort/Spoor9.