Select Page

TIJDENS HET LEZEN VAN KANTS ZUM EWIGEN FRIEDEN

In dit artikel willen we een alternatieve lezing voorstellen van KantsNaar de eeuwige vrede, waarin de nadruk wordt gelegd op het ideologische moment van zijn discours over kosmopolitisme en eeuwige vrede. Op basis van onze lezing concluderen we dat i) volgens Kant elk humanitair en/of kosmopolitisch discours een groot verhaal (ideologie) nodig heeft om mensen te overtuigen en te mobiliseren, en ii) hedendaagse kosmopolitische en humanitaire discoursen juist dit grootse verhaal ontberen en dus ook de overtuigingskracht die elk politiek project volgens Kant vereist.