Select Page

TRAUMA ALS PASSAGERITUEEL TOT HULPVERLENER?

Samenvatting: In deze tekst schuiven we hypothese naar voor dat de eerste stappen in het klinische werk gekenmerkt kunnen worden door een overgangsrite, dit van stagiair tot teamlid enerzijds, van stagiair tot clinicus anderzijds. De overgangsrite van de schoolbanken naar de klinische praktijk is er één van zich al dan niet in te schrijven in de eigenheid van de instelling, met mogelijke dehumaniserende effecten en het opschorten van de klinische vorming. Deze dehumaniserende aspecten van een team zien we verschijnen in de sociale verdedigingsmechanismen eigen aan elk team. Voor jonge clinici zal het werk er voortdurend uit bestaan te schipperen tussen de keuze voor een klinische vorming en het klinisch redeneren enerzijds en de verbindende, verblindende liefde voor het team anderzijds.