Select Page

“COMPELLED TO IMAGINE THE WORST” A CONVERSATION WITH MARY WILD AND JASPER VRANCKEN

This interview investigates the personal views from podcaster and lecturer Mary Wild, and filmmaker Jasper Vrancken on how they make possible a dialogue between the field of film theory and psychoanalytic theory, about their singular interpretation of psychoanalysis “outside the realm of the clinical” and about their views and shared (psychoanalytic) interest in the body in the genre of horror films.

VAN FREUDS BUBIKOPF NAAR LYNCH’ ERASERHEAD

Samenvatting: In ‘Van Freuds Bubikopf naar Lynch’ Eraserhead’ onderzoekt Geldhof hoe Freud zich verhield tot de cinema als kunstvorm. Freud was uitgesproken negatief, getuige zijn vernietigende kritiek op het project van Pabst om een gevalstudie te verfilmen. Volgens Geldhof geeft Freud enkele terechte kritieken op deze specifieke toepassing van psychoanalyse binnen een artistiek medium, maar rechtvaardigt dit niet zijn veralgemeende negatieve kritiek op film als dusdanig. Om dit te illustreren neemt Geldhof Lynch bij de hand, die als geen ander net Freuds stelling bevestigt dat de kunstenaars psychoanalytici iets te leren hebben.